top of page

הסמכת גלישת הצלה למבוגרים
(מפקח בטיחות ימי)

מפקחי בטיחות מים הם מתנדבים שתורמים להצלחת כל התוכניות שלנו. מפקחי בטיחות מים זכאים להשתתף בצוות בטיחות המים המתנדבים של ILSF באירועי שחייה ארציים וכן להתנדב בחוגים לילדים ולמבוגרים.

במהלך ההסמכה ילמד:

  • סימני טביעה.

  • שרשרת למניעת טביעה.

  • חילוץ עם גלשן – חולה בהכרה ומחוסר הכרה.

  • חילוץ עם חגורת הצלה - חולה בהכרה ובחוסר הכרה.

  • מודעות לסביבה הימית - סוג חוף, זיהוי זרם.

  • זיהוי מפגעי בטיחות

  • החייאה ועזרה ראשונה.

 

תנאי מוקדם למשתתפים בקורס: שחייה 150 מטר ב-6 דקות וציפה של דקה.

 

קורס מפקח בטיחות במים מיועד לשחיינים טובים שרוצים לדעת להעניק עזרה ראשונה במקרים של טביעות בים. זהו קורס מאתגר של 12 שעות בסך הכל: 3 שעות תיאוריה ו-9 שעות על חוף הים.

עם סיום קורס בטיחות המים, המשתתפים יקבלו תעודת בטיחות מים של ILSF.

 

אתה מבוטח במלואו בפוליסת הביטוח של ILSF.

 

**שימו לב: כל המתנדבים מעל גיל 18 חייבים באישור משטרה.

DSC_0530.JPG
bottom of page