top of page

מדריך מתנדב

משמר הצלה ימי נשען על המתנדבים והורים מעורבים אשר מבטיחים את הצלחת התוכניות שלנו.

אנחנ מציעים קורס בשם ״ניהול גיל״ שמיועד למי שרוצה להתנדב עם ילדינו. מי שרוצה להתנדב במים - תוך כדי הפעילויות של הילדים ובפעילויות אחרות - צריך לעבור גם כן הכשרת הצלה ימית.

ניהול גיל הוא קורס של שעה וחצי בכיתה. 

מנהל גיל אחראי על:

  • הטיפול, הבטיחות, הרווחה וההתפתחות של המשתתפים הקטינים.

  • קידום של פיתוח מיומנויות הצלת חיים (מיומנויות פיזיות, מודעות לים).

  • כישורים אישיים (ביטחון עצמי, עבודת צוות, מנהיגות) של המשתתפים.

המשתתפים ירכשו כישורים בסיסים בבטיחות והצלה במים, ידע על סביבת החוף וכישורי מנהיגות בסיסיים.

המשתתפים יקבלו תעודת מנהל גיל של ILSF עם סיום הקורס. מסיימי הקורס מבוטחים בפוליסת הביטוח של ILSF.

**שימו לב: כל המתנדבים זכרים מעל גיל 18 חייבים להביא אישור משטרה.

20210528_161413.jpg
bottom of page