top of page

 קורס בינלאומית להצלה ימית
(מדליון ארד)

משמר הצלה ימי גאה להציג ב-2022 את הסמכת גלישת הצלה הבינלאומית הראשונה בישראל, ה-Bronze Medallion (מדליון ארד). התוכנית מבוססת על המודל האוסטרלי המוביל בעולם לחינוך לבטיחות במים והצלה ימית כמערך התנדבודתי ולא מציל ים השייך לעירייה

מציל ים - Life Guard = בחזקת העירייה

מציל ים - Life Saver = בהתנדבות

משמר הצלה ימי הינה חברה רשמית באיגוד ההצלה העולמי המונה יותר מ- 130 גופים לאומיים להצלה ימית. משתתפי הקורס יקבלו תעודה בינלאומית להצלה ימית.

הקורס של 2022 התקיים בין התאריכים 26 באוקטובר-1 בנובמבר (יום הבחירות). הקורס הודרך על ידי דאג הוקינס, המומחה האוסטרלי להצלה ימית, שהגיע לישראל במיוחד להעביר את הקורס.

לעוד מידע:

מטרות הקורס:
 

  1. מודעות לסביבה הימית ויישום ידע על סביבת הים לרבות סיכונים ותנאי הים

  2. הצלה באמצעות גלשן הצלה וחגורת הצלה

  3. יישום מיומנויות וטכניקות הצלה להישרדות עצמית במים תוך תמרון תנאי ים שוררים עם או בלי מכשיר ציפה

  4. להגיב למצב חירום הדורש החייאה לב ריאה (CPR)

  5. בצע הערכת קורבן ראשונית הכוללת החייאה לב ריאה (CPR) ושימוש בדפיברילטור חיצוני אוטומטי (AED)

  6. להגיב למצב חירום הדורש עזרה ראשונה

  7. לבצע הערכת קורבן משנית ולהחיל נהלי עזרה ראשונה מתאימים

  8. לזהות ולנהל קורבנות עם חשד לפגיעה בחוט השדרה

  9. דווח והעברה מדויקת של אירועי עזרה ראשונה לשירותי הצלה תוך שמירה על סודיות

  10. לתת, לקבל ולפעול לפי הנחיות במסגרת זמן מוסכם וכדי לענות על צורכי הצלת חיים בים


התמונה נתרמה על ידי הארץ / תומר אפלבאום. כל הזכויות שמורות.

ILSF logos.jpg
687859.jpg
bottom of page