top of page

 הסמכה בינלאומית להצלה ימית
(מדליון ארד)

ב-2022 משמר הצלה ימי העביר לראשונה בישראל הסמכה בינלאומית בהצלה ימית, המוכר בשם ה-Bronze Medallion (מדליון ארד). קורס זה מסמיך משתתפים לקחת חלק במשמרי הצלה אזרחיים מסביב לעולם, בהתאם למודל האוסטרלי המוביל בעולם לחינוך לבטיחות ימית והצלה ימית.

דאג אוקינס, מומחה בינלאומי בהצלה ימית ודירקטור בארגון הידידים האוסטרליים של משמר הצלה ימי, הגיע מאוסטרליה במיוחד כדי להסמיך מתנדבים ישראלים בהצלה ימית.

להבדיל ממצילי ים המועסקים על ידי העירייה - המוכרים במונח life guards - בעלי תעודה זו מוסמכים להתנדב כמצילים בהתנדבות במדינות המכירות בתפקיד זה ולהגיש עזרה ראשונה בסביבה הימית - life saver.


משמר הצלה ימי הינה חברה רשמית באיגוד ההצלה העולמי המונה יותר מ- 130 גופים לאומיים להצלה ימית. 

קבצי הקורס (2022):

מטרות הקורס:
 

  1. מודעות לסביבה הימית ויישום ידע על סביבת הים לרבות סיכונים ותנאי הים

  2. הצלה באמצעות גלשן הצלה וחגורת הצלה

  3. יישום מיומנויות וטכניקות הצלה להישרדות עצמית במים תוך תמרון תנאי ים שוררים עם או בלי מכשיר ציפה

  4. להגיב למצב חירום הדורש החייאה לב ריאה (CPR)

  5. בצע הערכת מטופל ראשונית הכוללת החייאה לב ריאה (CPR) ושימוש בדפיברילטור חיצוני אוטומטי (AED)

  6. להגיב למצב חירום הדורש עזרה ראשונה

  7. לבצע הערכת מטופל משנית ולהחיל נהלי עזרה ראשונה מתאימים

  8. לזהות ולנהל מטופלים עם חשד לפגיעה בחוט השדרה

  9. דווח והעברה מדויקת של אירועי עזרה ראשונה לשירותי הצלה תוך שמירה על סודיות

  10. לתת, לקבל ולפעול לפי הנחיות במסגרת זמן מוסכם וכדי לענות על צורכי הצלת חיים בים


התמונה נתרמה על ידי הארץ / תומר אפלבאום. כל הזכויות שמורות.

ILSF logos.jpg
687859.jpg
bottom of page