הערכים שלנו


קהילתיות

לבנות, לטפח ולהשתתף בקהילות עם חזון וערכים משותפים. לפתח שותפויות עם ארגונים מקומיים, בתי ספר וברמה מקומית, עירונית, לאומית ובינלאומית.

בטיחות

הקפדה על תקני הבטיחות התפעוליים הגבוהים ביותר עבור המשתתפים והמתנדבים בכל התוכניות שלנו.

הערכה

לפעול, לשתף פעולה ולקדם תרבות של מקצועיות, שליטה עצמית וכבוד.

שקיפות

היו כנים ופתוחים בכל ההתנהלות שלנו, בכל התפקידים ובכל רמות הארגון.

גיוון והכלה

מטרתנו - להיות נגישים לכל המגזרים בחברה הישראלית.

יושרה והתנהגות ספורטיבית

להפגין את המחויבות שלנו להוגנות ועבודת צוות, בתוך המים ומחוצה להם.

קיימות

שמרו על הכדאיות הכלכלית והתפעולית לטווח הארוך של ILSF, תוך הפגנת כבוד ודאגה לצוות שלנו, למתנדבים ולסביבה שלנו.