חברי הועד שלנו


פול חכים

נשיא ומנהל חינוך

ליסה סגלוב

גזברית

דני חכים

יו"ר

תיאה בניאכר

חברי הוועד

ד"ר הרווי בייליק

חברי הוועד