חזון ומשימה


המשימה שלנו

להוביל ולתמוך במניעת טביעה וחינוך לבטיחות מים, יוזמות ופעילויות בכל גופי המים בישראל.

החזון שלנו

אפס טביעות שניתנים למנוע בכל גופי המים של ישראל