מדיה


ILSF on i24

06/05/2020

i24 וידאו ראיון עם ניפרס בחוף הרצליה

קרא עוד

HISTORY OF ANZAC SURF LIFE SAVERS

04/03/2020

תמונה היסטורית של גולשים מצילים חיים של ANZAC

קרא עוד

A VACCINE AGAINST DROWNING

23/06/2020

ILSF ותוכנית ניפרס ברחבי העולם הם החיסון נגד טביעה

קרא עוד

THE HAKIM BROTHERS BRING NIPPERS TO ISRAEL

25/06/2020

FIRST AUSTRALIAN NIPPERS COMPLETED AT HERZLIYA

03/09/2020

Channel 7 TV News - Australia

20/09/2020

Channel 12 Israel Youth News

10/10/2020