top of page
חיפוש

שומרים על שחיינים בצליחת הכנרת ה-68היה לנו הכבוד להוות חלק מצוות בטיחות במים בתחילת הכנרת ה-68 של ספידו.


צוות של 16 מצילי ים (lifesavers) של משמר הצלה ימי קמו לפני הזריחה כדי לצאת למי הכנרת, ועלו על גלשני הצלה מיוחדים כדי לשמור על השחיינים בגובה המים. הצוות סייעו ל-10 שחיינים במצבים קריטים ונתנו ביטחון ליתר השחיינים שראו שיש מי שמלווה אותם בתוך המים.


תודה לשותף שלנו ספידו ישראל Speedo Israel על אירגון אירוע למופת. אנחנו גאים להיות חלק מהאירוע הגדול הזה בפעם השנייה וכבר מחכים לשנה הבא.צפייה 10 תגובות

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page