top of page
חיפוש

משמר הצלה ימי דן במניעת טביעות עם נציגי משרד הפנים

עודכן: 22 בפבר׳ 2022בכירי משמר הצלה ימי נפגשו עם נציגי משרד הפנים בתל אביב כדי לדון בשיטות ואסטרטגיות למניעת טביעות בחופי ישראל. נציגי משמר הצלה ימי הציגו בפני נציגי משרד הפנים את פעילויותיו של הארגון ותיארו איך ניתן ליישם את מודל גלישת ההצלה האוסטרלי בארץ. הצדדים דנו בשיתופי פעולה אפשריים בין הרשויות ומשמר הצלה ימי כדי למנוע טביעות בארץ.


בפגישה השתתפו מנכ״ל משמר הצלה ימי פול חכים, יושבת ראש הארגון רוית בן אמיחי וגזברית הארגון ליסה סגלוב, וכן עאטף חיר אלדין, מנהל אגף חופי הרחצה במשרד הפנים.


נציגי משמר הצלה ימי תיארו את הדגשים של הארגון: חינוך לילדים ומבוגרים, הדרכה של מתנדבים בתוך הקהילה, הכנה למשמרי חוף התנדבותיים עתידיים, וספורט גלישת הצלה. הנציגים של משרד הפנים ומשמר הצלה ימי הצהירו את כוונתם להמשיך בשיתוף פעולה, וחיר אלדין הזמין את נציגי העמותה לדבר בכנס של הרשויות המקומיות החופיות בישראל בחודש מרץ.


מעוניינים לעזור לנו לגדול? ניתן לתרום לנו או להתנדב.

צפייה 10 תגובות

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page